Jak zintegrować centralę telefoniczną iFON.pl vPBX z Zoho?

Wersja polska   |   English version

 

 

Jak zintegrować iFON.pl vPBX z Zoho?

 

 

Konfiguracja integracji iFON

Jeśli nie masz jeszcze konta usługi vPBX iFON, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży: +48 22 300 12 00 lub kontakt@ifon.pl

 

Autoryzacja Zoho PhoneBridge

 1. Zaloguj się na konto w swojej organizacji w systemie c2a.pl
 2. Wybierz z menu "Ustawienia > Integracje > Nowa integracja"
 3. Wypełnij formularz zgodnie z poniższymi informacjami:
  Nazwa: <nazwa_integracji>
  Typ: Oprogramowanie CRM
  Serwis / Aplikacja: Zoho PhoneBridge
  Lokalizacja API Zoho: eu lub us
 4. Utworzona integracja będzie widoczna na liście, kliknij na nią i przejdź do szczegółów integracji.

  Naciśnij zielony przycisk "Autoryzuj integrację" w sekcji "Zoho PhoneBridge API".
 5. Zostanie przekierowany do interfejsu Zoho, gdzie za pomocą konta z uprawnieniami administratora organizacji należy autoryzować integrację.
 6. Naciśnij zielony przycisk "Akceptuj", aby nadać stosowne uprawnienia integracji.
 7. Jeśli integracja zostanie pomyślnie autoryzowana, zostaniesz przeniesiony spowrotem do panelu systemy c2a.pl, gdzie będzie mógł w sekcji "Zoho PhoneBridge API" poprzez przycisk "Aktywuj integrację" włączyć ją na swojej organizacji. Po włączeniu integracji można ją również w dowolonym momencie deaktywować - przycisk "Aktywuj integrację" zamienia się w "Deaktywuj integrację".

 

Powiązanie konta użytkownika iFON.pl vPBX z poszczególnymi użytkownikami Zoho

 1. Przejdź do zakładki "Użytkownicy" gdzie będziesz mógł powiązać wszystkich użytkowników swojej organizacji w iFON.pl vPBX z użytkownikami Zoho.


 2. Dodaj nowego użytkownika wybierając go z listy użytkowników swojej organizacji w Zoho.
  Znacz opcję "Aktywny?", aby włączyć integrację dla wybranego użytkownika.
 3. Z listy użytkowników integracji, również jest możliwość zmiany statusu:

 

Funkcjonalności integracji

Notyfikacje o połączeniach przychodzących, wychodzących i nawiązywanie połączeń w Zoho

 1. Notyfikacje o połączeniach przychodzących pojawiają się w formie wyskakującego okienka (pop-up) z profilem klienta w prawym dolnym rogu interfejsu Zoho:
 2. Połączenia wychodzące do leadów i kontaktów można nawiązywać za pomocą pojedynczego kliknięcia w Zoho, wybierając ikonę zielonej słuchawki. Ikona jest widoczna po włączeniu integracji przy każdym numerze telefonu:

 3. Wszystkie połączenia nawiązane przy użyciu integracji są widoczne na liście połączeń kontaktu. Widoczne są szczegóły takie jak długość połączenia, data połączenia, a także jeśli włączone jest nagrywanie również nagranie danego połączenia i link do jego pobrania:


 

 

Wsparcie techniczne

Jeśli nie masz jeszcze konta usługi vPBX iFON lub potrzebujesz wsparcia w konfiguracji integracji iFON vPBX z Zoho, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży: +48 22 300 12 00 lub kontakt@ifon.pl