Instrukcje obsługi i instalacji urządzeń VoIP

Telefon bezprzewodowy

Gigaset A510IP

Po podłączeniu bazy do zasilania i Internetu zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta proszę na bazie wcisnąć niebieski przycisk.
Na wyświetlaczu słuchawki wyświetli się adres IP bazy. Adres ten należy wpisać do paska adresu przeglądarki internetowej.

Na akranie komputera wyświetli się panel logowania.
Login - standardowy login to 0000

Wybieramy uruchomienie asystenta konfiguracji
Quick Start Wizard

Zaznaczamy że nie posiadamy kodu autokonfiguracji.
Auto Configuration Code available: No

Z listy państw wybieramy Polskę
Please choose the country of your provider or your PBX provider. Poland

Z listy dostawców usługi wybieramy: iFON BASIC
Please choose the provider from the list you need the configuration data from.

Please enter the personal registration data, which you received from your service provider.

W ustawieniach konta SIP wpisujemy dane do rejestracji konta VoIP z serwisu ifon.pl

XXXXX - 5cyfrowy numer konta voip
hasło - hasło do konta voip dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe pojawi się komunikat o udanej rejestracji.
Registration Succesfull

Na koniec zaznaczamy aby połączenia wychodzące były realizowane skonfigurowanym właśnie kontem VoIP.
Outgoing calls via this VoIP line: Yes

i wciskamy Finish

Adapter VoIP

Grandstream HT802

Podłączamy bramkę do zasilania i Internetu. Podłączony aparat telefoniczny do portu Phone.
Wybieramy trzy gwiazdki ***, zgłosi się menu bramki.

Wprowadzamy kod 02 - zostanie odczytany adres IP urządzenia - na przykład 192.168.1.3
Adres wprowadzamy do paska adresy przeglądarki internetowej.

Podajemy hasło : admin

W zakładce
ADVANCED SETTINGS ustwiamy:
STUN server is: stun.ifon.pl
Firmware Server Path: firmware.grandstream.com
Potwierdzamy zmiany przyciskiem: Apply

W zakładce FXS PORT wprowadzamy ustawienia: Primary SIP Server: sip.ifon.pl
Failover SIP Server: vip.ifon.pl
Prefer Primary SIP Server: YES
NAT Traversal: STUN
SIP User ID: XXXXX - 5-cyfrowy numer konta
Authenticate ID: XXXXX - 5-cyfrowy numer konta
Authenticate Password: hasło do konta VoIP - dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe -> Ustawienia konta -> Dane do rejestracji VoIP
Name: XXXXX - 5-cyfrowy numer konta voip
Unregister On Reboot: YES
Register Expiration: YES
Allow Incoming SIP Messages from SIP Proxy Only: YES
Preferred Vocoder: (in listed order) PCMA

Potwierdzamy zmiany przyciskiem APPLY

następnie wybieramy Reboot

Router LTE

HUAWEI B593S-22

Z komputera podłączonego do routera proszę wejść do konfiguracji routera - należy wpisać adres IP routera w pasku adresu w przeglądarce internetowej, najczęściej jest to adres http://192.168.1.1

Proszę uzupełnić pola w karcie konfiguracji VOIP - Serwer SIP zgodnie załączonym poniżej zdjęciem:

Następnie wybieramy zakładkę Konto SIP - Dodaj element

W ustawieniach konta SIP wpisujemy dane do rejestracji konta VoIP z serwisu ifon.pl
XXXXX - 5-cyfrowy numer konta voip
hasło - hasło do konta voip dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe -> Ustawienia konta -> Dane do rejestracji VoIP

Oprogramowanie VoIP

ZoIPer

Instrukcja konfiguracji na komputerze stacjonarnym lub laptopie.
 

Darmową wersję ZoIPer5 można pobrać bezpośrednio ze strony producenta: https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current

Po poprawnej instalacji programu na urządzeniu mobinym otworzy się okno konfiuracji, w którym należy wybrać Continue as a Free user

Username/Login - 5 cyfrowy numer konta VoIP
Password - hasło do konta VoIP, dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP
Hostname - sip.ifon.pl

Po wprowadzeniu poprawnych danych na ostatnim oknie w kreatorze widzimy komunikat Success

Program prosi jeszcze o przetestowanie gośnika oraz dźwieku.
Poniżej przedstawiamy poprawnie skonfigurowanx ZoIPer5 w trakcie wykonywania połączenia.
 

 

 

Instrukcja konfiguracji na telefonie lub tablecie.

 

Aplikację należy pobrać ze Sklepu Google Play lub w przypadku systemu IOS z App Store, następnie zainstalować.
Po uruchomieniu aplikacji wprowadź następujące dane uwierzytelniające : 

Użytkownik – 5 cyfrowy numer konta VoIP 
Hasło - hasło do konta VoIP dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie www.panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP.
Hostname or provider - sip.ifon.pl

 

 
 

Po poprawnym wprowadzeniu danych Zoiper został skonfigurowany i konto jest aktywne.

 

Konfiguracja Zoipera poprzez kod QR.

W panelu klienta na stronie ifon.pl w zakładce Konta VoIPowe – Aplikacja Mobilna znajduje się wygenerowany kod QR, w aplikacji Zoiper w telefonie wybierz odpowiednią ikonę następnie skieruj aparat telefonu na kod znajdujący się na stronie internetowej. Aplikacja została skonfigurowana automatycznie.


 

 

 

Instrukcja konfiguracji na komputerze stacjonarnym lub laptopie *
 

*Instrukcja dla użytkowników starszej wersji ZoIPER

 

Wybieramy z menu programu "Settings -> Create a new account"
Wybieramy opcje jak w poniższych grafikach.
XXXXX - 5-cyfrowy numer konta VoIP
Password - hasło do konta VoIP, dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP

Po wprowadzeniu poprawnych danych konto jest zarejestrowane. Pojawia się napis Registered.

Można wykonać połączenie testowe na numer techniczny ECHO. Dodzwaniając się na numer *52 usłyszymy swoje echo obrazujące opóźnienie między Twoją lokalizacją a platformą iFON.pl. Jeśli swój głos słyszymy czysto i wyraźnie oznacza to że parametry łącza są wystarczające do realizacji połączeń głosowych.

Konto VoIP można doładować za pomocą serwisu płatności on-lne dotpay.pl lub poprzez przelew na nasze konto. Informacje na ten temat można znaleźć w panel.ifon.pl -> Konta VoIPowe -> doładowanie.

 

 

 

Telefon VoIP

Grandstream GXP 1625 HD

 

Podłączamy telefon do zasilania i Internetu zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta.

Na telefonie wciskamy przycisk NextScr (przełącz ekran) dwukrotnie. Na wyświetlaczu pojawi się adres IP telefonu. Adres ten należy wpisać do paska adresu przeglądarki internetowej.


Na akranie komputera wyświetli się panel logowania.
Username - standardowy login to admin
Password - standardowe hasło to admin

Po zalogowaniu w panelu telefonu wybieramy Accounts > Account 1 > General Settings

Wypełniamy pola numerem konta, hasłem oraz adresem serwera sip.ifon.pl
XXXXX - 5cyfrowy numer konta voip dostępny w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP
hasło - hasło do konta voip dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP

Zatwierdzamy przyciskiem Save and Apply na dole strony

 

Nastepnie w panelu telefonu wybieramy Accounts > Account 1 >SIP Settings > Basic Settings

 

Zaznaczamy następujące pola :
Unregister on Reboot: All
Register Expiration: 3

Zatwierdzamy przyciskiem Save and Apply na dole strony

 

Telefon został skonfigurowany.

 

Telefon VoIP

YEALINK T21 E2

Podłączamy telefon do zasilania i Internetu.

Po poprawnym podłączeniu na ekranie telefonu pojawią się zakładki, naciśnij przycisk prowadzący do MENU (pierwszy z lewej pod ekranem) następnie wybierz 1.Status,  pojawi się IP telefonu. Adres ten należy wpisać do paska adresu przeglądarki internetowej.

Na ekranie komputera wyświetli się panel do logowania.
Nazwa użytkownika – standardowy login to admin
Hasło
– standardowe hasło to admin

Po zalogowaniu na ekranie wyświetli się konfigurator urządzenia Yealink.

Należy przejść na zakładkę Konto i wypełnić poprawnie wymagane informacje.
Aktywność linii – ustaw Włączone
Etykieta – 5 cyfrowy numer konta VoIP
Nazwa wyświetlana - 5 cyfrowy numer konta VoIP
Nazwa rejestracyjna - 5 cyfrowy numer konta VoIP
Nazwa użytkownika - 5 cyfrowy numer konta VoIP
Hasło -  hasło do konta voip dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP
URL serwera - sip.ifon.pl

Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy kliknąć Potwierdź.

Telefon został skonfigurowany.
 

Linphone

Linphone

Aplikację należy pobrać ze strony : http://www.linphone.org

Po zainstalowaniu na urządzeniu należy wybrać„Use a sip account”

 

 

 

Dane konfiguracyjne które należy wprowadzić to:
Username: XXXXX
Display name: XXXXX
SIP Domain: sip.ifon.pl
Password: hasło do konta VoIP dostępne w panelu klienta po zalogowaniu na stronie www.panel.ifon.pl zakładka Moje Menu -> Konta VoIPowe->ustawienia konta->dane do rejestracji VoIP.

Po wypełnieniu wymaganych danych należy nacisnąć „USE”

 

 

Konto zostało zarejestrowane. 

 

 

Aby dodać następne konta należy postępować analogicznie.
Przy utworzonej większej ilości kont, przełączanie miedzy kontami należy dokonywać w górnym pasku programu przy aktywności konta.

 

Widok przykładowego połączenia wychodzącego :